Başarma Tutkusu  : Hedefe götüren ilk adımın başarma tutkusu olduğuna inanırız. Gelişim ve ilerleme başarma tutkusu ile gerçekleştirilebilir.

Çözüm Odaklılık     : Çözüm odaklı olmanın başarıya götüreceğini düşünürüz. İlerlemek, çözüme odaklanmış bir anlayışla mümkündür.

Yenilikçilik : Sürekli büyüme için girişimci ruh ve yenilikçi düşünce ile hareket ederiz.

Değişim : Gelişimin değişimle olduğuna inanırız. Değişime dahil olmak değil değişime yön vermek düşüncesiyle çalışırız.

Gelişim : Her alanda sürekli gelişim ana hedefimizdir. İlerleme yolunda en büyük adımın sürekli gelişim olduğuna inanırız.

İlerleme : En büyük hedefimiz durmadan ilerlemektir. Bireysel ilerlemenin kurumsal ilerlemeye ve toplumsal ilerlemeye sebep olacağını düşünürüz.